Ochrana osobních údajů

Společnost Wooky a.s. se sídlem Hybernská 1007/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO:28460669, (dále jen „my“) věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme zejména o našichzákaznících a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebona základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžemepředávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.